Tjenester

Hva vi kan tilby deg

TAKSERING

Vi hos Telemark Bygg & Taksering AS kan hjelpe deg når det er behov for taksering. Vi utfører eiendomstaksering, boligsalgsrapport, tilstandsregistrering, tilstandsrapport, forhåndstaksering, skadetaksering og verdivurdering. Vi kan også bistå som fagkyndig meddommer.

Eiendomstaksering
Boligsalgsrapport
Tilstandsregistrering
Tilstandsrapport
Forhåndstaksering
Skadetaksering
Verdivurdering
Fagkyndig meddommer

EIENDOMSTAKSERING

For å vurdere eiendommens verdi, tilstand o.l. ved salg av eiendom, arv, eierskifte internt i familien, refinansiering av lån, innføring av eiendomsskatt og lignende.

 

BOLIGSALGSRAPPORT

Skal bidra til å øke tryggheten for begge parter ved eierskifte av bolig der takstmann benytter en sjekkliste for å sikre at man har vurdert alle byggetekniske forhold. 

 

TILSTANDSREGISTRERING

Tilstandsregistrering baserer seg på visuelle observasjoner og tar for seg byggverkets bygningstekniske tilstand, uten inngrep i konstruksjoner. Nivået på tilstandsregistreringen er en konstatering og vurdering av synlige symptomer på slitasje, svekkelser og avvik med konsekvenser.

TILSTANDSRAPPORT

Dette er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold. 

FORHÅNDSTAKSERING

Rapporten brukes når det foreligger tegninger på bolig eller tilbygg til bolig og kunden ønsker å vite verdien av boligen når den er ferdig.

SKADETAKSERING

En detaljert beskrivelse av skade på bolig og eiendom, med utarbeidelse av kostnadsoverslag for utbedring av skaden. En skadetakst utarbeides som regel i forbindelse med et forsikringsoppgjør.

VERDIVURDERING

Fokuserer på å bestemme boligens antatte markedsverdi og er gjerne et aktuelt produkt i forbindelse med refinansiering.

FAGKYNDIG MEDDOMMER

I mange saker vil retten ha behov for særlig kyndighet på spesielle fagområder. Retten kan da settes med såkalte fagkyndige meddommere. Dette er personer som har spesiell kompetanse innenfor et visst fagområde. 

BYGG

Telemark Bygg & Taksering AS utfører vaktmestertjenester, brannvernledertjenester, vedlikehold, rørleggerarbeid, betongarbeid, ombygging, nybygg, tilbygg, bolig og hytter, samt stillasbygging og utleie av tårnkranfører og truckfører.  Vi tar oppdrag for privatpersoner, borettslag, og næringseiendommer i hele Norge, men med hovedvekt på Telemark, Aust-Agder og Vestfold.

Med lang erfaring innen bransjen kan du være sikker på at vi utfører jobben på en profesjonell måte, og etter dagens gjeldende krav og forskrifter!

Telemark Bygg & Taksering AS

Drangedalsveien 1116, 3760 Neslandsvatn
(+47) 473 76 729 post@telemarkbyggogtaksering.no

Please install and activate the "Wp Google Map Plugin" or "Wp Google Maps" plugin to show the map.